top of page
_DSC8298.jpg

Podrobný popis tratí

Trasy vedú cez  nádherný areál Kúpeľov Bojnice. Hlavný beh (10 km) má prevýšenie 250 m. Hobby beh a Nordic Walking (5 km) majú prevýšenie 55 m. Vo všetkých prípadoch sa trate začínajú stúpaním do kopca, po ktorom nasleduje postupný návrat ku Kúpeľným Mlynom - teda štartu.

mapa-beh-do-oblakov-10km.png

Hlavný beh

10 km

Areál Kúpeľov Bojnice, od Kúpeľných Mlynov, smer LD Mier - okolo jazierka Jánovho kúpeľa, smer na LD Baník okolo reštaurácie na Bašte smer na LD Lysec a následne smer na hotel Régia a parkovisko až po vstupnú bránu zo štrkovej cesty smer Nitrianske Rudno, prechod cez štrkovú cestu smer kúpalisko čajka Bojnice – stúpanie smerom na vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch Bojnice a späť.

Hobby beh

5 km

Areál Kúpeľov Bojnice, od bistra Mlyn, smer LD Mier - okolo jazierka Jánovho kúpeľa, smer na LD Baník okolo reštaurácie na Bašte smer na LD Lyseca následne smer na hotel Régia a parkovisko až po vstupnú bránu zo št. cesty smer Nitrianske Rudno a späť.

beh-do-oblakov-5km.png
beh-do-oblakov-5km.png

Nordic Walking

5 km

Areál Kúpeľov Bojnice, od bistra Mlyn, smer LD Mier - okolo jazierka Jánovho kúpeľa, smer na LD Baník okolo reštaurácie na Bašte smer na LD Lyseca následne smer na hotel Régia a parkovisko až po vstupnú bránu zo št. cesty smer Nitrianske Rudno a späť.

Hlavný beh
Hobby beh
Nordic Walk
bottom of page